پیمانه ها


 پیمانه های اندازه گیری به ترتیب از بزرگ به کوچک شامل:


1 پیمانه  - 1/2 پیمانه - 1/3 پیمانه و 1/4 پیمانه


قاشق های اندازه گیری از بزرگ به کوچک شامل:


قاشق غذاخوری  - قاشق مرباخوری - قاشق چایخوری و 1/2 قاشق چایخوری

 

در صورتیکه پیمانه در اختیار ندارید می توانید با کمک قاشق غذاخوری معمولی مقدار پیمانه را محاسبه نمائید که به قرار زیر می باشد:

1 قاشق غذاخوری     =      3 قاشق چایخوری

1/16 پیمانه              =      1 قاشق غذاخوری

1/8 پیمانه                =      2 قاشق غذاخوری

1/6 پیمانه                =      2 قاشق غذاخوری+ 2 قاشق چایخوری

1/4 پیمانه                =      4 قاشق غذاخوری

1/3 پیمانه                =      5 قاشق غذاخوری + 1 قاشق چایخوری

3/8 پیمانه                =      6 قاشق غذاخوری

1/2 پیمانه                =      8 قاشق غذاخوری

2/3 پیمانه                =      10 قاشق غذاخوری + 2 قاشق چایخوری

3/4 پیمانه                =      12 قاشق غذاخوری

1 پیمانه                   =      48 قاشق چایخوری

1 پیمانه                   =      16 قاشق غذاخوری
 
در روش اندازه گیری اوزان مقدار هر پیمانه و قاشق بر حسب گرم به قرار زیر است:

1 پیمانه آب                               =         200 گرم

1 پیمانه شیر                            =         200 گرم

1 پیمانه روغن آبکرده                  =         200 گرم

1 پیمانه آرد                              =          125 گرم

1 پیمانه شکر                           =          200 گرم

1 پیمانه برنج                            =          200 گرم

1 قاشق غذاخوری پر آرد             =          25 گرم

1 قاشق غذاخوری شکر             =          25 گرم

1 قاشق غذاخوری کره آبکرده      =          20 گرم

1 پیمانه آرد نخودچی                  =          75 گرم

 

وزن ها:

1 تن                       =           1000  کیلوگرم

1 من                      =           3 کیلوگرم

1 انس                    =           28/3  گرم

1 کیلوگرم               =           1000 گرم

1 کیلوگرم               =           13/5 سیر

1 گالن                   =            4 لیتر

1 مثقال                 =            4/8 گرم

1 پاوند                   =            456 گرم = 16 انس

 آخرين مطالب

 

برای مشاهده آلبوم آموزشگاه مهنا کلیک کنید ...

کلیک کنید ...

کلیک کنید...آمار بازيد
درباره ما