پیمانه ها


 پیمانه های اندازه گیری به ترتیب از بزرگ به کوچک شامل:


1 پیمانه  - 1/2 پیمانه - 1/3 پیمانه و 1/4 پیمانه


قاشق های اندازه گیری از بزرگ به کوچک شامل:


قاشق غذاخوری  - قاشق مرباخوری - قاشق چایخوری و 1/2 قاشق چایخوری

 

در صورتیکه پیمانه در اختیار ندارید می توانید با کمک قاشق غذاخوری معمولی مقدار پیمانه را محاسبه نمائید که به قرار زیر می باشد:

1 قاشق غذاخوری     =      3 قاشق چایخوری

1/16 پیمانه              =      1 قاشق غذاخوری

1/8 پیمانه                =      2 قاشق غذاخوری

1/6 پیمانه                =      2 قاشق غذاخوری+ 2 قاشق چایخوری

1/4 پیمانه                =      4 قاشق غذاخوری

1/3 پیمانه                =      5 قاشق غذاخوری + 1 قاشق چایخوری

3/8 پیمانه                =      6 قاشق غذاخوری

1/2 پیمانه                =      8 قاشق غذاخوری

2/3 پیمانه                =      10 قاشق غذاخوری + 2 قاشق چایخوری

3/4 پیمانه                =      12 قاشق غذاخوری

1 پیمانه                   =      48 قاشق چایخوری

1 پیمانه                   =      16 قاشق غذاخوری
 
در روش اندازه گیری اوزان مقدار هر پیمانه و قاشق بر حسب گرم به قرار زیر است:

1 پیمانه آب                               =         200 گرم

1 پیمانه شیر                            =         200 گرم

1 پیمانه روغن آبکرده                  =         200 گرم

1 پیمانه آرد                              =          125 گرم

1 پیمانه شکر                           =          200 گرم

1 پیمانه برنج                            =          200 گرم

1 قاشق غذاخوری پر آرد             =          25 گرم

1 قاشق غذاخوری شکر             =          25 گرم

1 قاشق غذاخوری کره آبکرده      =          20 گرم

1 پیمانه آرد نخودچی                  =          75 گرم

 

وزن ها:

1 تن                       =           1000  کیلوگرم

1 من                      =           3 کیلوگرم

1 انس                    =           28/3  گرم

1 کیلوگرم               =           1000 گرم

1 کیلوگرم               =           13/5 سیر

1 گالن                   =            4 لیتر

1 مثقال                 =            4/8 گرم

1 پاوند                   =            456 گرم = 16 انس

 آخرين مطالب

 
براي مشاهده نمونه کارهاي شيريني پزي مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده نمونه کارهاي آشپزي مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده نمونه کارهاي ژله تزريقي مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده نمونه کارهاي نان هاي حجيم و نيمه حجيم مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان آشپز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان آشپز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

آمار بازيد
درباره ما