این آموزش تنها در 3 جلسه انجام می شود که با 6 نوع تزریق گل آشنا خواهید شد .

گل های آموزشی:

گل آفتاب گردان _  گل سوزنی _ گل میخک _ گل کوکب _ گل رز _گل نیلوفر و گل در گیلاس

جهت کسب اطلاع با  آموزشگاه تماس بگیرید.

نمونه کارهای آموزشی را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

نمونه کار ژله تزریقی مهنا

 


ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی در کرج 

 

ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا 

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا


 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا 

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

 آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج 

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج 

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج 

آموزش ژله تزریقی

 

 آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج 

ژله تزریقی در کرج

 

عکس ها ادامه دارد . . .آخرين مطالب

 
براي مشاهده آلبوم کارآموزان آشپز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان آشپز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم کارآموزان شيريني پز آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...

براي مشاهده آلبوم آموزشگاه مهنا کليک کنيد ...


موضوعات

نويسندگان
آمار بازيد
درباره ما