این آموزش تنها در 3 جلسه انجام می شود که با 6 نوع تزریق گل آشنا خواهید شد .

گل های آموزشی:

گل آفتاب گردان _  گل سوزنی _ گل میخک _ گل کوکب _ گل رز _گل نیلوفر و گل در گیلاس

جهت کسب اطلاع با  آموزشگاه تماس بگیرید.

نمونه کارهای آموزشی را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

 


ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی در کرج 

 

ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا 

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

ژله تزریقی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا


 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا 

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

 آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج 

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج 

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی در کرج

 

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج 

آموزش ژله تزریقی

 

 آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

 

آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی در کرج

ژله تزریقی آموزشگاه مهنا

 

ژله تزریقی در کرج 

ژله تزریقی در کرج

 

عکس ها ادامه دارد . . .



آخرين مطالب

 

برای مشاهده آلبوم آموزشگاه مهنا کلیک کنید ...

کلیک کنید ...

کلیک کنید...











آمار بازيد












درباره ما