آشنایی با درجات فر

درجات فر

 

روشن کردن فر و تنظیم درجه حرارت بر اساس نوع غذا :

 

فر، محفظه ای است که در آن شیرینی و غذا های که تمام قسمت های آن نیاز به حرارت همزمان دارد قرار می گیرد .

تنظیم حرارت فر به وسیله ترموستات صورت می گیرد زمانی که شما فر را روشن می کنید ابتدا شعله فر بسیار بالا می باشد ، اما بعد ازگذشت  15 دقیقه حرارت فر بسیار پایین می آید در واقع آن موقع ترموستات فر کار خود را آغاز می کند .
تا زمانی که شعله فر پایین نیامده باشد نباید شیرینی یا کیک را در آن قرار داد زیرا این کار باعث می شود که ته شیرینی یا کیک بسوزد و روی آن به صورت خام باقی بماند.
تنظیم حرارت فر به وسیله درجه های فارنهایت (F) و سانتیگراد (C) محاسبه می گردد.
تقریبا فارنهایت دو برابر سانتیگراد می باشد . فرهایی که حداکثر حرارت آنها 250 تا 300 درجه است یا دارای آخرین درجه 3 یا 4 باشد بر حسب سانتیگراد تنظیم شده اند.
فرهایی که حداکثر حرارت آن ها 500 یا550 درجه تعیین شده اند و یا دارای 10خط هستند بر حسب فارنهایت محاسبه شده اند . در فرهای 10 خطی هر خط را 55 درجه فارنهایت باید محاسبه نمود.

فرمول تبدیل درجه فارنهایت به سانتیگراد :


c/100=(f-32)/180              c=(f-32)*5/9                  f=c*9/5+32


جدول مقایسه حرارت فر :

 

F C F C 212 100 356 180     376 190 275 135 392 200 284 140 410 210 302 150 428 220 320 160 446 230 338 170 464 240 347 175 482 250


نکته قابل توجه این است که خوراک یا شیرینی مورد نظر را باید در پنجره وسط فر قرار داد که ته آن نسوزد و زیر و روی غذا همزمان با هم پخته شود.

 

/ 1 نظر / 1309 بازدید
رضا

مطالب جالب است