چیدمان میز

چیدمان میز

 

چیدمان میز رسمی :

1-در مهمانی رسمی منو باید شامل پنج نوع غذا باشد .

2-برای هر مهمان یک بشقاب بزرگ به عنوان بشقاب ثابت گذاشته می شود و به ترتیب بشقاب های غذا داخل آن قرار می گیرد.

3-سمت راست بشقاب از سمت خارج به داخل به ترتیب کارد پیش غذا ، قاشق سوپخوری ، کارد ماهی، کارد غذای اصلی و در کنار بشقاب قاشق دسر گذاشته می شود.

4-سمت چپ بشقاب از سمت خارج به داخل به ترتیب چنگال پیش غذا ،چنگال ماهی، چنگال بزرگتر برای غذای اصلی و در کنار بشقاب چنگال دسر گذاشته می شود .

5-به تعداد نوشیدنی ها در سمت راست بشقاب و بالای کاردها و قاشق ها لیوان بگذارید ترتیب استفاده لیوان ها از داخل به سمت خارج می باشد.

6-نشستن میهمانها در مهمانیهای رسمی بدین ترتیب است :خانم و آقایان میزبان دردوسرمیز،در کنار میزبان مهمان اصلی (افتخاری) و سپس به ترتیب خانم و آقا قرار می گیرند و زوجها باید روبروی هم بنشینند.

7-در مهمانی های رسمی پذیرایی باید به وسیله یک شخص ثابت انجام گیرد.

8-بعد از صرف هر غذا ،ظرف مصرف شده را از سمت چپ برداشته و ظرف غذای بعدی را از سمت چپ جلوی میهمان گداشته می شود.


چیدمان میز غیر رسمی :

1-میز غذا را می توانید با انواع رومیزی ها بپوشانید ،ولی رومیزی کتان سفید برای میز غذا بهتر است.با توجه به هماهنگی رنگ و دکورمحل پذیرایی می توانید از رومیزی های رنگی استفاده کنید .

2-در چیدن میز غیر رسمی ظروف کمتری مورد استفاده قرار می گیرد .

3-سرویس غذاخوری که برای میهمانی استفاده می کنید باید متفاوت با سرویس غذاخوری روزمره باشد.

4-از زیر بشقابی هماهنگ با رنگ رومیزی و سرویس غذاخوری استفاده کنید .

5-بشقاب غذاخوری را وسط ، کارد را سمت راست بشقاب طوری قرار دهید که لبه تیز آن به سمت بشقاب قرار گیرد چنگال ،بشقاب و کارد کره خوری را سمت چپ بشقاب بگذارید.

6-قاشق و چنگال دسر بالای بشقاب قرار می گیرد.

7-به تعداد نوشیدنی ها در سمت راست و بالای کارد و قاشق لیوان بگذارید .

8-نحوه نشستن میهمانها به نظر خانم و آقایان بستگی دارد.

9-برداشتن غذا از روی میز در میهمانی های غیر رسمی به جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.(بدین ترتیب که اول نفر سمت راست و سپس نفر بعدی غذا را بر می دارد .)

 

چیدمان میز


/ 1 نظر / 155 بازدید
آنا

متشکرم از مطالب بسیار خوبتون.